Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Indien u doorgaat met het navigeren op en het gebruiken van deze website, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden, die samen met ons privacy beleid de relatie tussen u en Fyffes Limited omschrijven met betrekking tot deze website.

Als u het niet volledig eens bent met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken. De term ‘Fyffes’ of ‘wij’ of ‘ons/onze’ is een verwijzing naar de eigenaar van deze website wiens kantoor geregistreerd is op 29 North Anne Street, Dublin 7, Ierland. Ons bedrijf staat in Ierland geregistreerd onder nummer 73342. De term ‘u/jij’ is een verwijzing naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen bedoeld voor de verstrekking van algemene informatie en voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Noch wij, noch een derde partij kan de garantie geven van nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en de materialen op de website voor een specifiek doel. U onderschrijft dat dergelijke informatie of materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en wij stellen ons derhalve niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of fouten in de ruimste zin die de wet toestaat.

Gebruikmaking van informatie of materiaal op deze site geschiedt derhalve op eigen risico, en wij dragen daarvoor geen wettelijke aansprakelijkheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid of de producten, diensten en informatie op deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is, of dat onder onze licentie staat. Onder dit materiaal vallen, onder andere, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijning en de grafische weergaven. Reproductie ervan is verboden, uitgezonderd reproducties in overeenstemming met het copyright statement, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die in deze website worden gereproduceerd en geen eigendom zijn van of waarvoor geen vergunning is afgegeven aan de dienstverlener, worden erkend op de website. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding zijn voor schadeclaims en/of aangifte van een misdrijf.

Van tijd tot tijd kan deze site ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden vermeld om u verdere informatie te verschaffen. Het betekent echter niet dat wij deze website(s) onderschrijven. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de informatie die op deze website(s) wordt versterkt.

Op uw gebruik van deze website en ieder conflict dat zijn oorsprong kan vinden in het gebruik ervan, is de Ierse wet van toepassing.